Vår plåtis

Köpte vår tredje husbil i oktober 2020. Denna gången satsade vi på en mindre husbil, en plåtis med popuptak. Detta för att vi upplever att det är svårt att ta sig fram nere i Sydeuropa. Typ i små italienska/franska/spanska byar. Även vissa campingar söderöver kan vara nog så trånga att komma in på med en större bil.